نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بجنورد > معرفی مدیران گروه های آموزشی
۱۶۲ بازدید

جناب آقای واحدی

مدیرگروه رشته حقوق

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 


 

سرکارخانم مریم رحیمی

مدیرگروه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات


 

سرکارخانم الهام آزاد زاده

مدیر گروه رشته امور فرهنگی و روابط عمومی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

بالا